Ovidius Werk is lid van de Nederlandse Raad van Training en Opleiding (de NRTO). De NRTO is de branchevereniging voor trainings- en opleidingsbureaus. Als lid van de NRTO voldoet Ovidius Werk aan de gedragscode. Daarnaast hanteert Ovidius Werk de algemene voorwaarden van de branchevereniging.
De gedragscode kunt u hier vinden
De voorwaarden kunt u hier vinden. Het betreft de algemene voorwaarden voor zakelijke afnemers. 

Ovidius Werk bezit het NRTO-keurmerk 

Net als bij Ovidius Werk, staat ook bij de NRTO kwaliteit centraal, heeft Ovidius Werk het NRTO keurmerk behaald. Het NRTO-keurmerk is een onafhankelijke erkenning voor kwaliteit en professionaliteit voor trainingsbureaus. Het NRTO-keurmerk wordt alleen afgegeven aan trainingsbureaus die voldoen aan deze hoge kwaliteitseisen. Hiervoor hebben wij een audit gehad. Tijdens deze audit is vastgesteld dat Ovidius Werk voldoet aan de kwaliteitseisen van het NRTO-keurmerk. Er is o.a. gekeken naar transparantie over trainingen, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van onze trainers, jobhunters en ondersteunend personeel.

Klachtenprocedure
Ovidius Werk hecht grote waarde aan de tevredenheid van onze deelnemers en opdrachtgevers. Toch kan het voorkomen dat u niet geheel tevreden bent over onze dienstverlening. In dat geval willen wij graag dat u ons hiervan op de hoogte stelt.
Op deze manier kunnen wij de nodige stappen ondernemen om uw klacht zo snel mogelijk op te lossen.

In deze procedure wordt beschreven hoe u uw klacht kunt melden en wat u vervolgens van ons mag verwachten. Ook geven wij aan hoe wij omgaan met klachten en hoe wij zorgen voor een snelle en passende afhandeling.

Melding van de klacht
Als u ontevreden bent over de dienstverlening van ons, kunt u een klacht indienen.
Dit kan via het online klachtenformulier of per e-mail: info@ovidiuswerk.nl 

Bevestiging ontvangst
Wij bevestigen binnen 5 werkdagen de ontvangst van uw klacht.
Hierin geven wij aan wie de klacht in behandeling heeft genomen en hoe de klacht zal worden afgehandeld. Hierin geven wij aan wie de klacht in behandeling heeft genomen en hoe de klacht zal worden afgehandeld. Onder normale omstandigheden doet de projectleider dit, en zal die in overleg gaan met de leidinggevende.

Behandeling van de klacht
Wij behandelen uw klacht zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 2 weken na ontvangst van de klacht. Indien de afhandeling van de klacht meer tijd vergt, stellen wij u hiervan op de hoogte en geven wij aan wanneer u uiterlijk een reactie kunt verwachten. 

Bemiddeling door commissie van Kwaliteitshandhaving van de NRTO
Indien u als zakelijke klant niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, en we komen er onderling niet uit, dan kunt u zich wenden tot de commissie van Kwaliteitshandhaving van de NRTO voor bemiddeling. 

Registratie en archivering klachten
Wij registreren alle klachten en de wijze van afhandeling. Deze gegevens worden maximaal 2 jaar bewaard. Indien u daar bezwaar tegen heeft kunt u dat uiteraard aan ons laten weten.