Team-Gift-Back

Gift Back

Ovidius Werk is een samenwerkingsverband aangegaan met meerdere organisaties die zich verenigd hebben in Gift Back. Siska Hut legt uit wat Gift Back is.

Social Return On Investment is een aanpak om meer werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Inkopers van overheden kunnen de opdrachtnemer stimuleren om kwetsbare groepen op of bij de arbeidsmarkt te betrekken door het invullen van SROI. Opdrachtnemers laten bij de inschrijving op een aanbesteding zien dat zij maatschappelijk betrokken zijn en dit door middel van SROI willen inzetten.

Tot nu toe was het vaak de vraag met wie je deze meerwaarde kon oppakken. Daar geven wij antwoord op door Gift Back in te zetten. Gift Back is een samenwerkingsverband van 6 partijen die meerwaarde biedt aan SROI-invulling.

De ambitie van Gift Back is de beschikbare SROI-budgetten nuttig en transparant in te zetten. SROI moet niet voelen als een verplichting, maar als meerwaarde.

Inschrijvende partijen, ofwel de leveranciers willen wel SROI invullen, maar weten vaak niet hoe. Ons concept zorgt ervoor dat ze het verschil maken ten opzichte van andere partijen en misschien net dat zetje krijgen om gegund te worden.

Onze ambitie is samen met de overheid, inkopers en leveranciers de SROI-invulling, handen en voeten te geven. Op een transparante wijze de budgetten in te zetten waar het ook voor bedoeld is namelijk, kandidaten duurzaam uit te plaatsen en verder te helpen op de arbeidsmarkt.
Elke overheidsinstelling of leverancier kan gebruik maken van ons totaalconcept.