Anders denken anders doen voor statushouders

Anders denken anders doen (individuele coaching voor statushouders)

Algemeen
De huidige crisis met Corona zorgt ervoor dat er veel onzekerheid is op de arbeidsmarkt. Er is nog steeds werk te vinden maar voor de mensen die nu langs de kant staan is de vraag elke dag weer, waar vind ik dan werk? Ovidius Werk werkt met jobhunters die onder andere ingezet worden bij de training Veranderkracht die door gemeentes wordt ingekocht. Deze medewerkers zetten we ook in om statushouders van gemeenten persoonlijk bij te staan in hun zoektocht naar werk. De huidige crisis zet hen nog verder in een kwetsbare positie. Niet alleen worden de kansen op een betaalde baan kleiner, ook de ontwikkeling van de Nederlandse taal loopt achterstand op door de crisis.

Programma
Dit programma is opgezet om statushouders intensief te begeleiden naar participatiemogelijkheden op de arbeidsmarkt. De statushouder gaat aan de slag met taal op de werkvloer en we zoeken samen naar geschikte stageplekken en/of banen. We stellen een diagnose vast met de participatiemogelijkheden, oefenen met gesprekken en zorgen ervoor dat de statushouder vertrouwen krijgt in de mogelijkheden die er open liggen op de arbeidsmarkt.

We beginnen met een gezamenlijke intake met deelnemer, de klantmanager en Ovidius Werk. Op basis van de intake wordt de strategie en de doelstellingen bepaald.

De statushouder wordt wekelijks gecoacht door Ovidius Werk. Hij maakt kennis met de Nederlandse arbeidsmarkt, voert gesprekken met werkgever en uitzendbureaus en zoekt samen met Ovidius Werk naar stageplekken, werkervaringsplekken en/of een betaalde baan. En hebben we een tolk nodig tijdens het traject? Geen probleem, die regelen wij dan!

Gedurende het traject organiseren we een bijeenkomst waarin een aantal statushouders vertelt over hun ervaringen op de arbeidsmarkt.

Aan het eind van het programma, is de statushouder de volgende ervaringen rijker:
 Empowerment (waar ben ik goed in, waar liggen mijn interesses)
 De (on)mogelijkheden op de Nederlandse arbeidsmarkt en meedoen in de samenleving
 CV op maat en afgestemd op de taal van de arbeidsmarkt
 Persoonlijk profiel van de deelnemer
 Kennismaken en voorstellen bij werkgevers en uitzenders
 Solliciteren in de huidige arbeidsmarkt
 Taal op de werkvloer (coaching na plaatsing stage/werkervaringsplaats/baan)
 Inzet tolk
 Tussentijdse evaluatie met klantmanagers over voortgang
 Eindrapport na afloop van het traject met voortgang en advies voor deelnemer en gemeente

Planning
We kunnen op elk moment starten met individuele coaching van statushouders.

 

Statushouders
Rectangle 11
ovidiuswerk-zutphen klaas klein-web