Training

Gemeenten zijn binnen het sociaal domein verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet. Binnen het onderdeel werk is het vaak een grote uitdaging om mensen vanuit de bijstand goed in beeld te krijgen en weer stappen te laten maken op de arbeidsmarkt. De trainingen die Ovidius Werk ontwikkeld heeft, sluiten aan bij de vraag en opdracht die klantmanagers en werkcoaches vaak hebben om werkzoekenden weer in beweging te krijgen. Onze intensieve trainingen zijn er niet alleen op gericht om werkzoekenden weer in beweging te krijgen op de arbeidsmarkt, maar zorgen voor een duurzame uitstroom naar werk.

Veranderkracht in 100 dagen

Anders denken anders doen voor statushouders