Individuele coaching

Algemeen
De huidige tijd zorgt voor veel onzekerheid op de arbeidsmarkt. Er is nog steeds werk te vinden, maar voor de mensen die nu langs de kant staan is de vraag elke dag weer, waar vind ik dan werk? Ovidius Werk werkt met jobhunters die ingezet worden bij de training Veranderkracht. Deze jobhunters zetten we ook in om klanten en werkzoekenden van gemeenten persoonlijk bij te staan in hun zoektocht naar werk. De huidige crisis zet hen nog verder in een kwetsbare positie. Veel klanten stromen in bij de training Veranderkracht, maar is ook altijd een groep mensen voor wie samenwerken in een groep nog een stap te ver is. Voor deze mensen bieden wij individuele coaching aan! 

Programma
In dit programma werken we gedurende een periode van 3 maanden intensief met de klant en zorgen we dat er beweging komt in (arbeids)participatie. We stellen een diagnose vast met de  participatiemogelijkheden van de klant, oefenen (sollicitatie) gesprekken en geven de klant vertrouwen in de mogelijkheden die er liggen.

De coaching begint met een gezamenlijke intake met deelnemer, de klantmanager en Ovidius Werk. Op basis van de intake worden de strategie en doelstellingen bepaald voor drie maanden. 

We hebben wekelijks een coachmoment met de klant. De klant maakt kennis met de huidige mogelijkheden op de arbeidsmarkt, voert gesprekken met werkgevers en uitzendbureaus. In de tussentijd regelt Ovidius Werk in samenwerking met de klant stageplekken, werkervaringsplekken of een betaalde baan. 

De klanten zijn de volgende ervaringen rijker aan het eind van het programma:

  • Empowerment (waar ben ik goed in, waar liggen mijn interesses)
  • De (on)mogelijkheden op de Nederlandse arbeidsmarkt en meedoen in de samenleving
  • CV op maat en afgestemd op de taal van de arbeidsmarkt
  • Persoonlijk profiel van de deelnemer
  • Kennismaken en voorstellen bij werkgevers en uitzenders
  • Solliciteren in de huidige arbeidsmarkt
  • Tussentijdse evaluatie met klantmanagers over voortgang
  • Eindrapport na afloop van het traject met voortgang en advies voor deelnemer en gemeente

Planning
We kunnen op elk moment starten met individuele coaching van klanten.

Kosten
Op aanvraag

Rectangle 6
ovidiuswerk-sharon training begeleiding coaching 198-web