Onze opdrachtgevers

Ons werkveld speelt zich grotendeels af binnen het sociaal domein. De term sociaal domein staat voor alle inspanningen die een gemeente moet verrichten rondom werk, participatie, zelfredzaamheid, zorg en jeugd op basis van de WMO 2015, de Participatiewet, Jeugdwet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Met de komst van de nieuwe inburgeringswet krijgen gemeenten bovendien meer regie bij inburgering.

Ovidius Werk richt zich binnen het sociaal domein met name op de thema’s rondom werk, participatie, zelfredzaamheid en inburgering. Onze opdrachtgevers zijn gemeenten die de wettelijke taak hebben gekregen de Participatiewet en Inburgeringswet uit te voeren.

Onderstaand ziet u een greep uit de opdrachtgevers van Ovidius Werk: